Utrolegt allt du kan finna i nærområdet bare du har øynene med deg.Tips motas med takk.Bill Lomeland.41645767.

Hønsehauk.

Hønsehauk.Tips om fugler eller dyr ring meg.41645767.

Dvergfalk.

Hønsehauk.Tips om ting eg kan ta bilder av motas.41645767

Kattugle.Tips meg om rovfugler og ugler.41645767.

Hønsehauk.Tips om rovfugler og ugler motas med glede.41645767

Mink.Hauk.

Fjellvåk.

Jordugle.

Havørn.Norway.

Dvergfalk

Fjellvåk.Norway.

Musvåk.

Havørn.

Buzzard.Hawk.Norway

Common buzzard.Goshawk.Norway.

Fjellvåk.

Common buzzard. Norway.

Gooshawk.Norway.