10. Feb, 2016

Liten fugl som datt ut av eit hønsehauk reir.