7. Feb, 2016

Dvergspett traff eg på i daleskogen

Dvergspett.