Har en guttunge på 5 år som heter Evan,han har blitt utrolegt interesert i fugler og dyr.Han er interesert i hodeskaller,klør,sporing og har og begynt å interesera seg for fellefangst av mink.Så nå har eg lova han å ta med meg forskjellige ting eg finn i naturen.Så eg er interesert i allt som kan vera spennende og ta bilder av.Denne hodeskallen på bildet tror eg er grevling eller rev.Finn du sånne ting ta kontakt med meg.41645767.Bill Lomeland.CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool

Tips om ugler,rovfugler og andre ting motas med takk.41645767CoolCoolCoolCoolCoolCoolCool

Hønsehauk.Nøtteskrike.

Dvergfalk.

Dvergfalk.

Kattugle.

Hubro.

Hønsehauk.Mink

Musvåk.

Hubro.

Gooshawk.Norway.

Spurvehauk.Norway.

Hønsehauk.Norway.

Gooshawk.Norway.

Dvergfalk.Norway.

Jærhare.Norway.

Mår.Norway.

Mink.Norway.

Ekorn.Norway.